زشت و زیبا

زشت و زیبا

داستان کوتاه زشت و زیبا اثر: ارنستو چه گوارا (مبارز بزرگ آمریکای جنوبی) دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت. دندان