vitamin-c

ویتامین C

ویتامین ث(Vitamin C) ویتامین C یا ال-آسکوربات ریز مغذی حیاتی برای گونه‌های پیشرفته پستانداران از جمله انسان است. در سده