ترد کردن گوشت

ترد کردن گوشت

راهی برای ترد کردن گوشت: اگر می خواهید یک مرغ یا پرنده مثل بوقلمون یا اردک بپزید، چند ساعت قبل