نکات آشپزی

نکات آشپزی

گوجه فرنگی عطر و طعم خود را از دست میدهد در صورتی که در یخچال نگهداری شود. اگر دستهای شما